+48 22 245 38 01
info@photogenica.pl

Bank zdjęć i klipów

Jak wystawiane są faktury?  
Lista faktur
Widok faktury

Wystawianie faktur VAT

Faktury za korzystanie ze zdjęć w banku zdjęć Photogenica wystawiane są automatycznie, natychmiast po dokonaniu płatności on–line. Możesz pobrać je w postaci pliku PDF, lub wydrukować wprost ze strony. W przypadku wyboru płatności poprzez tradycyjny przelew bankowy, najpierw wygenerowana zostanie faktura ProForma. Nie jest ona fakturą w rozumieniu "Ustawy o podatku od towarów i usług", a jedynie dokumentem na podstawie którego można dokonać płatności. Po wpływie środków na rachunek bankowy Photogenica Sp. z o.o. (właściciel banku zdjęć Photogenica) zostanie wygenerowana faktura VAT.

top

Zawartość faktur VAT – umowa licencyjna

Faktura za bieżące zamówienie jest jednocześnie pierwszą częścią umowy licencyjnej na korzystanie ze zdjęć. Zawiera ona szczegółowe warunki korzystania ze wszystkich licencjonowanych zdjęć. Drugą część umowy licencyjnej stanowią "ogólne warunki umowy licencyjnej", identyczne dla wszystkich zdjęć w banku zdjęć Photogenica i dołączane do każdej faktury. Faktura oraz "ogólne warunki umowy licencyjnej" stanowią integralną całość umowy licencyjnej.
Faktura VAT za doładowanie konta Photogenica nie zawiera numerów konkretnych utworów. Jej uzupełnieniem jest umowa licencyjna, generowana gdy pochodzące z doładowania środki są wykorzystane do dokonania płatności za bieżące zamówienie (opcja: "wykorzystanie doładowania"). Umowa taka zawiera numery utworów wraz ze szczegółowym zakresem licencji, jak również "ogólne warunki umowy licencyjnej".

top

Podgląd faktury przed płatnością

Przed dokonaniem płatności masz możliwość zobaczyć jak będzie wyglądać Twoja faktura, by sprawdzić poprawność danych oraz upewnić się, że wszelkie potrzebne informacje zostały zawarte. Kliknij link "Podgląd faktury VAT" w menu "Płatności - Bieżące zamówienie". Tak wygenerowany podgląd nie jest dokumentem, jest jedynie zestawieniem danych wygenerowanym w celu ich weryfikacji.

top

Dane nabywcy / licencjobiorcy

Dane nabywcy zostają pobierane z formularza rejestracji. Dane te możesz poprawić tuż przed przejściem do płatności, w menu "Zamówienia – widok zamówienia", lub w każdej chwili w menu "Moje konto – Modyfikacja danych".
Uwaga: ze względu na kalkulację podatku VAT, nie można zmienić kraju nabywcy na etapie składania zamówienia. Wyboru kraju można i należy dokonać podczas wypełniania formularza rejestracji.

top

Notatka na fakturze

Jeśli chcesz zamieścić na fakturze istotne dla Ciebie informacje (np. numer projektu, w którym licencjonowane utwory zostaną wykorzystane) możesz je wpisać dla bieżącego zamówienia w menu "Zamówienia – widok zamówienia" (pole "Notatka do faktury").

top

Podpisywanie, przechowywanie i dostarczanie faktur

Zgodnie z obecnym stanem prawnym faktura VAT nie wymaga podpisu sprzedawcy ani nabywcy. W związku z tym udostępniamy faktury na stronie internetowej do pobrania lub/oraz wydruku. Wszystkie Twoje faktury będą dostępne w każdej chwili po zalogowaniu na stronie Photogenica, zalecamy jednak ich przechowywanie również w formie drukowanej. Nie wysyłamy drukowanych wersji faktur drogą pocztową.
Przepisy regulujące niniejsze kwestie to rozporządzenie MF z 28 listopada 2008, (Dz.U. nr 212 poz. 1337) jak również rozporządzenie MF z 14 lipca 2005 (Dz. U. 2005 nr 133 poz. 1119).

top

Opodatkowanie licencji

Faktury VAT wystawiane za korzystanie z banku zdjęć Photogenica.pl są fakturami z tytułu świadczenia usług polegających na udzielaniu licencji. W rozumieniu "Ustawy o podatku od towarów i usług" (Dz. U. 2004, Nr 54 poz. 535 z poźń. zm.) świadczeniem usługi jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy , w tym również "przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej" (art. 8 ust.1 pkt. 1 Ustawy).
Udzielanie licencji jest opodatkowane stawką podstawową VAT, wynoszącą obecnie w Polsce 23%

top

Informacje o działaniu serwisu Photogenica

top

© Photogenica Sp. z o.o.
Proszę czekać...