+48 22 245 38 01
info@photogenica.pl

Bank zdjęć i klipów

O banku zdjęć  
Jak kupić zdjęcie?
Dla Fotografików
O firmie
Umowa licencyjna
Mapa strony
Kontakt
Wymagania techniczne i specyfikacja plików dostarczanych do Photogenica


Jakie tematy zdjęć są poszukiwane?

Jeżeli chciałbyś zarabiać na fotografii warto się zapoznać z listą najbardziej poszukiwanych tematów:
 • - głównie zdjęcia z Polski: krajobrazy, zabytki, charakterystyczne miejsca, pomniki, architektura, miasta, folklor, rośliny, zwierzęta, symbole, uzdrowiska, kościoły, kuchnia polska itd;
 • - architektura: detale, całe budynki, ważne obiekty;
 • - biznes: sytuacje biurowe, najchętniej z grupą ludzi, lunch, obsługa sprzętów biurowych, biznes poza biurem, konferencje, seminaria, burze mózgów, negocjacje, emocje, różne zawody/branże, itp;
 • - ludzie/dzieci: niemowlaki i pierwsze dni życia, zabawy, u lekarza, w przedszkolu, wiek dojrzewania, itp;
 • - ludzie/nastolatki: sport, nauka, zakupy, imprezy, kluby, kino, prawo jazdy, wagary, turystyka, emocje, miłość, flirt, na uczelni, kawiarnia, czas wolny, biblioteka, itp;
 • - ludzie/rodzina: wspólne czynności, posiłki, gry i zabawy, prace domowe, uroczystości rodzinne, codzienne rytuały, wypoczynek, zwierzęta, relacje rodzinne, emocje, itp;
 • - ludzie/seniorzy: spędzanie wolnego czasu, ulubione zajęcia, uroczystości rodzinne, spotkania, z wnukami, z własnymi dziećmi, emocje, nowe media, sport, choroby, szpital, itp;
 • - ludzie/znajomi, przyjaciele: na zakupach, spotkania, rozmowy, wspólne wyjścia, kluby, imprezy, gotowanie, uroczystości, kobieca/męska przyjaźń, sport, pomoc, itp;
 • - ludzie/wypoczynek: spa, relaks, zabiegi kosmetyczne, masaże, fitness, taniec, itp;
 • - ludzie/niepełnosprawni: codzienne sytuacje, praca, w mieście, w domu, zakupy, z rodziną, sport, rehabilitacja, emocje, itp:
 • - zwierzęta: rzadkie gatunki, w naturalnym środowisku (nie w zoo), niebezpieczne, ratowanie i opieka nad zwierzętami, itp;
 • - rośliny: rzadkie gatunki roślin, rośliny egzotyczne, pielęgnacja roślin w domu i ogrodzie, itp;
 • - sport: rzadkie dyscypliny, gry zespołowe, wymagające specjalistycznego sprzętu, itp;
 • - symbole: związane z zawodami i narodowościami, ezoteryka, obrzędy, wróżby, dobra luksusowe, związane z emocjami, związane z sytuacjami życiowymi (np. pogrzeb, ślub, chrzest, awans, bezrobocie), związane z pracą (np. konflikt, mobbing, współpraca, przedmioty w biurze), ujęcia przedstawiające mowę ciała, siłę, pomysłowość, itp;
 • - święta kościelne i okazjonalne: oryginalne rytuały, folklor świąteczny;
 • - żywność: charakterystyczne potrawy dla poszczególnych państw i regionów; ludzie jedzący, pijący konkretne produkty, itp.

top

Jakie zdjęcia nie będą przyjmowane?

Bank zdjęć Photogenica, jak również większość banków fotografii, nie przyjmuje następujących zdjęć:
 • - przedstawiające logotypy, chronione znaki towarowe, nazwy firm, nazwy produktów, marki produktów, wzory oznaczone znakiem towarowym lub opatentowane;
 • - przedstawiające dobra chronione prawem własności intelektualnej;
 • - wykonane aparatami fotograficznymi i kamerami w telefonach komórkowych;
 • - dokumentów, w których figurują nazwy, nowoczesnych map, ekranów komputerowych z ikonami;
 • - projektów graficznych: obrazów, rzeźb, eksponatów z galerii, obiektów muzealnych, reklam, niektórych przykładów architektury;
 • - z widocznymi na zdjęciu notkami o prawach autorskich;
 • - budynków ze znakami towarowymi, zabytków i charakterystycznych miejsc mających zastrzeżenia prawne;
 • - stanowiących własność rządową (insygnia, odznaczenia wojskowe, pieczęcie państwowe)
 • - zdjęcia innych zdjęć;
 • - znalezione w innych miejscach (w Internecie, w cudzym albumie fotograficznym, w książce, w czasopiśmie itp.);
 • - o treściach pornograficznych, rasistowskich lub oszczerczych lub naruszających jakiekolwiek dobra osobiste osób trzecich;
 • - naruszające jakikolwiek z przepisów prawnych.

top

Czym są Model and Property Release?

Model and Property Release
Do wszystkich utworów dostarczonych przez autora, które przedstawiają rozpoznawalne osoby i/lub własność, chronioną na mocy praw własności intelektualnej, musi zostać dostarczony ważny i prawnie wiążący dokument, prawidłowo podpisany przez wszystkie osoby i/lub podmioty udzielające zezwolenia na korzystanie z wizerunku osób sfotografowanych ("Model Release") lub z wizerunku przedstawianej własności ("Property Release"). Kopia dokumentu Model Release oraz Property Release musi zostać dostarczona przez Autora dla wszystkich wymagających tego Utworów, oznaczonych przez Autora jako opatrzone takimi zezwoleniami.
Preferujemy umowy Model and Property Release sporządzone według naszego wzoru. Akceptujemy również własne umowy spełniające poniższe kryteria. Umowa powinna spełniać następujące wymagania:
 • - sporządzona w języku polskim, rosyjskim i/lub angielskim;
 • - informacje muszą być czytelne;
 • - każdy model lub własność (mienie) musi mieć swoją umowę.

top

Jakie informacje musi zawierać Umowa Model Release?

Umowa Model Release musi zawierać następujące informacje:
 • - czytelne imię i nazwisko modela;
 • - podpis modela;
 • - pełne dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail);
 • - datę urodzenia modela i wiek w chwili robienia zdjęcia;
 • - datę wykonania zdjęcia oraz datę podpisania umowy;
 • - imię i nazwisko fotografa lub nazwę studia fotograficznego.
Jeżeli model jest niepełnoletni (poniżej 18 lat) to wymagamy także:
 • - czytelne imię i nazwisko opiekuna modela;
 • - podpis rodzica lub opiekuna;
 • - czytelne imię i nazwisko modela.
Opcjonalnie mogą być podane następujące informacje (pomocne w przypadku wystąpienia konfliktu):
 • - załączony podgląd zdjęcia (thumbnail);
 • - płeć modela;
 • - narodowość / pochodzenie;
 • - opis zdjęcia.
Jeżeli zdjęcie przedstawia jego autora (autoportret), zgoda modela na publikację nadal jest wymagana

top

Jakie informacje musi zawierać Umowa Property Release?

Umowa Property Release musi zawierać następujące informacje:
 • - nazwę/opis i położenie nieruchomości;
 • - czytelne imię i nazwisko właściciela lub upoważnionej osoby reprezentującej;
 • - podpis właściciela lub upoważnionej osoby reprezentującej;
 • - pełne dane kontaktowe (adres, tel., e-mail) właściciela lub upoważnionej osoby reprezentującej;
 • - tytuł upoważnionej osoby ("właściciel", "zarządca" itp.);
 • - datę wykonania zdjęcia oraz datę podpisania umowy;
 • - imię i nazwisko fotografa lub nazwę studia fotograficznego.
Preferujemy również następujące informacje w umowie Property Release:
 • - załączony podgląd zdjęcia (thumbnail);
 • - opis zdjęcia.

top

Jakie zdjęcia osób są dozwolone?

Aby fotografia, przedstawiająca osobę, została przyjęta do banku zdjęć Photogenica, musi ona spełniać poniższe kryteria:
 • a) Zdjęcia do wykorzystania komercyjnego
  Jeżeli przynajmniej jedną osobę (lub więcej osób, liczba jest nieistotna) można rozpoznać na zdjęciu, potrzebna jest podpisana zgoda modela od każdej z tych osób. Zgoda modela jest wymagane od każdej osoby, która byłaby w stanie rozpoznać siebie na zdjęciu. Jeżeli osoba na obrazku jest poniżej 18 roku życia, fotograf musi uzyskać zezwolenie od rodzica lub opiekuna prawnego.
  • - Komercyjne publikowanie wizerunku osoby bez jej zgody jest naruszeniem jej praw osobistych;
  • - Twarz osoby nie musi być cechą identyfikującą na zdjęciu. Odzież, tatuaże, miejsce zrobienia zdjęcia i inne cechy szczególne są wystarczające do identyfikacji, co czyni niezbędnym uzyskanie zgody modela;
  • - Zgodnie z ogólną wytyczną, jeśli dana osoba będzie w stanie rozpoznać się na zdjęciu, wówczas nie może ono być wykorzystane w celach komercyjnych bez podpisanej przez nią zgody modela.
 • b) Zdjęcia do wykorzystania redakcyjnego
  Jeśli zdjęcie może być wykorzystane tylko redakcyjnie (np. do celów sprawozdawczych), fotograf musi zaznaczyć odpowiednie pole z napisem "Tylko dla wykorzystania redakcyjnego" podczas załadowywania zdjęcia.

 • c) Zdjęcia zebrań, parad i innych tego typu wydarzeń
  Zdjęcia wydarzeń publicznych (takich jak demonstracje, parady, zjazdy lub sympozja, większe zgromadzenia, itp.), na których grupy uczestników (kilka ludzi) są rozpoznawalne mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody, ale mogą służyć tylko celom redakcyjnym.
  • - Zdjęcia pojedynczych (lub więcej) osób, które wyróżniają się z tłumu w tego typu zdarzeniach są dozwolone tylko i wyłącznie jako redakcyjne
  • - Typowe codzienne sceny w parkach, na ulicy, itp., nie są wydarzeniami publicznymi. Istnieje zatem konieczność uzyskania zgody modela od każdej osoby, która pojawi się na zdjęciach zrobionych w tych miejscach;
  • - Koncerty, stadiony sportowe czy miejsca spotkań, baseny, dworce kolejowe, sklepy, cmentarze, itp., są WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ. NIE wolno robić zdjęć w tych miejscach bez zgody właściciela! Możesz fotografować takie miejsca tylko gdy uzyskasz pisemną zgodę właściciela.
 • d) Znane osoby
  Zdjęcia sławnych i znanych ludzi (w przemyśle, polityce, kulturze, filmie, telewizji, muzyce, sporcie), które zostaną zrobione podczas uczestnictwa w wydarzeniu publicznym, mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody, ale tylko do celów redakcyjnych, o charakterze informacyjnym w kontekście sprawowanych przez nich funkcji publicznych
  • - Zdjęcia sławnych ludzi zrobione w prywatnych miejscach (podczas kiedy znana osoba jest w domu, w ogrodzie/na jej lub jego posesji, na plaży, w sklepie, w restauracji, itp.) są klasyfikowane jako zdjęcia paparazzi i są surowo zabronione.

top

Jakie zdjęcia osób są niedozwolone?

Niedozwolone zdjęcia osób
Zdjęcia osób, które nie udzielą swojej pisemnej zgody na komercyjne wykorzystanie zdjęć i które nie są prawnie wyłączone z wyjątkiem osób sprawujących funkcje publiczne lub uznawanych za osoby publiczne zgodnie z Polskim Prawem Autorskim.
 • - fotografie Paparazzi: rozumie się przez to zdjęcia zrobione za pomocą specjalnego sprzętu fotograficznego do robienia zdjęć z ukrycia (na odległość lub w przebraniu) osób, podczas gdy znajdują się one na prywatnej własności (w tym na terenie przedsiębiorstwa): szpiegostwo ludzi w ich prywatnych domach i szpiegostwo przemysłowe;
 • - Zdjęcia naruszają prywatność osób;
 • - Zdjęcia, które zakłócają intymną osobistą przestrzeń ludzi;
 • - Zdjęcia, które mogą potencjalnie być poniżające, ekshibicjonistyczne lub lekceważące;
 • - Zdjęcia, które mogą narazić sfotografowaną osobę na niebezpieczeństwo.

top

Jakie zdjęcia obiektów są dozwolone?

Aby fotografia, przedstawiająca obiekt, została przyjęta do banku zdjęć Photogenica, musi ona spełniać poniższe kryteria:
 • a) Dozwolone bez zgody
  Budynki/Obiekty/Własność
  Możesz załadować zdjęcia budynków, obiektów lub innych własności bez zgody właściciela, gdy spełnione są następujące warunki: podczas robienia zdjęcia znajdowałeś się na terenie publicznym (np. na publicznej ulicy, chodniku lub w innym miejscu publicznym) oraz nie korzystałeś z żadnych ułatwień (np. drabina, teleobiektyw, teleskop) podczas robienia zdjęcia.
  • - Następujące własności NIE są terenem publicznym: stadiony sportowe lub miejsca spotkań, muzea, dworce kolejowe, szkoły, uniwersytety, szpitale, sklepy, centra handlowe, zoo, itp. Oznacza to, że dla zdjęcia zrobionego w miejscu należącym do powyższej kategorii konieczne będzie uzyskanie zgody przed jego opublikowaniem;
  • - Ponadto, jeśli jakieś osoby pojawiają się na zdjęciach, musisz uzyskać podpisaną zgodę modela każdej z nich (patrz następne rozdziały).

  Obiekty i produkty
  Możesz wprowadzać zdjęcia obiektów i produktów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania, gdy spełnione są następujące warunki:
  • - na zdjęciu nie widnieją żadne znaki towarowe;
  • - produkty nie są objęte prawami autorskimi lub ochroną zarejestrowanego wzoru przemysłowego (np. nowsze modele laptopów, telefonów komórkowych, samochodów, itp.);

  W przeciwnym razie zdjęcia te zostaną odrzucone lub mogą być dopuszczone jedynie do wykorzystania redakcyjnego.
 • b) Dozwolone tylko ze zgodą
  Zdjęcia zrobione na terenie prywatnym lub we wnętrzach
  Jeśli znajdowałeś się na terenie własności prywatnej podczas robienia zdjęcia wnętrza budynku lub jego konstrukcji zewnętrznej, możesz załadować tylko te zdjęcia, dla których zeskanujesz i prześlesz do naszego serwisu pisemną zgodę właściciela nieruchomości.
  • - Następujące własności są terenem prywatnym: stadiony sportowe lub miejsca spotkań, muzea, dworce kolejowe, szkoły, uniwersytety, szpitale, sklepy, centra handlowe, zoo, miejsca koncertowe itp. Dla zdjęcia zrobionego w miejscu należącym do powyższej kategorii konieczne będzie uzyskanie zgody właściciela przed jego opublikowaniem.

  Produkty i projekty chronione przez prawo autorskie lub objęte zakresem ochrony zarejestrowanego wzoru.
  Możesz załadować do naszej bazy tylko następujące rodzaje zdjęć, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela nieruchomości / producenta, zeskanowania i przesłania jej do naszego serwisu: zdjęcia produktów z zastrzeżonymi znakami towarowymi lub chronionych prawem autorskim (np. marki ubrania, komputery, telefony komórkowe, samochody, lalki Barbie, butelki coca-coli, zaprojektowane meble, itp.).

  Nietrwałe dzieła sztuki
  Zdjęcia dzieł sztuki, które zostały stworzone na pewien ograniczony okres czasu (np. opakowanie Reichstagu w Berlinie wykonane przez Christo i Jeanne-Claude) mogą zostać załadowane do naszej bazy zdjęć, jeśli uzyskasz pisemną zgodę wykonawcy(-ów), która może być zeskanowana i przesłana do naszego serwisu.

top

Jakie zdjęcia obiektów są niedozwolone?

Niedozwolone zdjęcia obiektów
Biura administracji publicznej
sądy, zdjęcia uczestników rozprawy; zdjęć zrobione wewnątrz sądów, zakładów karnych oraz urzędów; budynki biurowe rządu; zdjęcia funkcjonariuszy policji.
Obiekty wojskowe
np. lotniska wojskowe, koszary, bazy morskie) i sprzęt wojskowy (np. pojazdy, broń, sprzęt radarowy lub radiowy).
Zdjęcia powietrzne
zdjęcia wykonane z powietrza, które zagrażają bezpieczeństwu państwa lub które naruszają prywatność osób, np. zdjęcia prywatnych ogrodów (podwórek) i prywatnych parków. Obiekty muszą być rozpoznawalne.
Zdjęcia, które zawierają nazwy marek lub znaki towarowe jeśli znak towarowy zajmuje znaczną część zdjęcia.
Prawa człowieka
Zdjęcia, które mogą wywołać konflikty związane z prawami osobistymi właściciela, np.
 • - tabliczki na drzwiach domów
 • - tablice rejestracyjne samochodów
 • - domy prywatne lub domki letniskowe, które należą do znanych (lub innych) osób
 • - wszelkie inne zdjęcia, które pozwalają wywnioskować tożsamość osoby

Prywatność
robienie zdjęć, których zasięg wkracza na teren własności prywatnej (naruszając w ten sposób prywatność innych osób) jest niezgodne z prawem (np. przez okna, na podwórkach i ogrodach).
Regulacje wewnętrzne kraju: zdjęcia mogą być robione na terenie własności prywatnej jedynie za zgodą właściciela. Fotograf powinien uzyskać zgodę, a także sprawdzić, czy są jakieś przepisy, które mogą zakazać publikowania takich zdjęć w celach komercyjnych. W szczególności chodzi o zdjęcia wnętrz budynków (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, budynki prywatne, stadiony, supermarkety, zoo, dworce kolejowe, firmy lub pomieszczenia fabryk) oraz zdjęcia wydarzeń wszelkiego rodzaju (imprezy sportowe, wystawy, spektakle teatralne, koncerty itp.). Robiąc zdjęcia wewnątrz budynku należy zawsze zapytać wcześniej czy mogą być one wykorzystane do celów komercyjnych. Zdjęcia, które naruszają regulacje wewnętrzne kraju (koncerty, mecze piłki nożnej, supermarkety, itp.) mogą być załadowane jeśli fotograf posiada formalną i/lub pisemną zgodę od licencjobiorcy/właściciela (np. fotoreportera)

top

Jakie są podstawowe kryteria techniczne dostarczanych materiałów?

Podstawowe kryteria techniczne
Wszystkie dostarczane materiały (zdjęcia, ilustracje, video) muszą być autorstwa osoby umieszczającej pliki na stronie agencji fotograficznej Photogenica.
Wymagana jest ważna umowa z modelem lub właścicielem nieruchomości (zgoda na rozpowszechnianie wizerunku) dla każdej osoby / nieruchomości przedstawionej w dostarczonych materiałach. W przypadku nieruchomości wyjątkiem są zdjęcia, które zostały wykonane z miejsc publicznie dostępnych bez użycia sprzętu typu podnośniki, drabiny itp. (wg Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – art. 33.1) miejsca publiczne są określane jako ogólnie dostępne: drogi, ulice, place, ogrody). W przypadku takich nieruchomości zgoda nie jest wymagana.
 • 1. Zdjęcia i ilustracje JPEG
  • - Obrazy muszą być zapisane w formacie JPEG;
  • - Rozmiar pliku w pikselach nie może być niższy niż 2500 x 1750 pikseli, preferowany 3500 x 2500 pikseli lub większy;
  • - Rozmiar pliku minimum 1 MB lub większe, max. 20 MB (skompresowany);
  • - Profil kolorów to sRGB lub Adobe RGB 1998;
  • - Zapis na poziomie jakości 12 (równowaga między rozmiarem pliku i jego jakością);
  • - Zachowane normalne proporcje;
  • - Zrównoważone światła i cienie;
  • - Pliki nie powinny mieć zmienianej wielkości poprzez interpolację (wymagane są oryginalne wielkości plików).
 • 2. Ilustracje wektorowe EPS
  • - Rozmiar pliku minimum 300 kb lub większe, max. 2 MB;
  • - Format EPS lub zgodny z AI8;
  • - Brak otwartych ścieżek;
  • - Należy unikać gradientów, które mogą ograniczyć łatwość edytowania w niektórych oprogramowaniach.

top

Jakie są szczegółowe parametry dotyczące zdjęć i ilustracji JPEG?

Aby zdjęcie lub grafika zostały przyjęte do banku zdjęć Photogenica, powinny one spełniać następujące kryteria:
 • 1. Dostarczane pliki mogą być odrzucone na skutek następujących kryteriów:
  • - Słaba ostrość, zdjęcia poruszone, rozmazane;
  • - Niepoprawna ekspozycja;
  • - Niepoprawne ustawienia jasności lub kontrastu;
  • - Zbyt duża kompresja JPEG;
  • - Nadmierne szumy, ziarnistość;
  • - aberracje chromatyczne;
  • - niezamierzone winietowanie;
  • - zauważalne zniekształcenia geometryczne (np. dystorsje, przekrzywienia, zniekształcenia perspektywiczne);
  • - przebarwienia, niewłaściwie ustawiony balans bieli;
  • - Artefakty kompresyjne spowodowane przez aparat lub program do edycji zdjęć;
  • - Przeretuszowanie – utrata jakości i szczegółów zdjęcia;
  • - Słabe wyodrębnienie i kadrowanie;
  • - Kurz i zanieczyszczenia na skanach;
  • - Sztuczne podnoszenie wielkości obrazów;
  • - Nieodpowiednia kompozycja;
  • - Zbyt podobne do siebie pliki lub pliki w kilku wersjach kolorystycznych;
  • - Nieodpowiedni tytuł lub opis. Pliki muszą mieć co najmniej pięć słów kluczowych oraz opis wyjaśniający co znajduje się na zdjęciu lub ilustracji. Preferowana ilość słów kluczowych 15-25;
  • - Naruszenie lub ryzyko naruszenia Prawa autorskiego/Znaków handlowych;
  • - Treści dla dorosłych, obraźliwe, pornograficzne, rasistowskie;
  • - Obrazy nieprzyzwoite lub brutalne.
 • 2. Zalecenia:
  • a) Ostrość:
   - Zwrócenie uwagi na ostrość odpowiednich elementów na zdjęciu;
   - Używanie statywu podczas robienia zdjęć z długim czasem ekspozycji.
  • b) Kompresja i szumy:
   - Zdjęcia powinny być zapisane w oryginalnym formacie. Edycja lub modyfikacja zdjęcia robiona zawsze na oryginale;
   - Przy pracy z plikami w formacie JPEG, zapisywanie zawsze z ustawieniem 100% lub na możliwie najwyższym poziomie;
   - Redukcja szumu do gotowych zdjęć stosowana tylko w tych obszarach, gdzie jest to konieczne a nie do całego obrazu;
   - Ostrożna redukcja szumu, bez utraty innych ważnych informacji dotyczących zdjęcia.
  • c) Skany:
   - Dokładne ustawienie skanera w zależności od skanowanego materiału tak aby uzyskać wyższą jakość skanowania;
   - Regularne czyszczenie skanera;
   - Używanie poprawnej rozdzielczości podczas skanowania;
   - Edycja zdjęć po ich zeskanowaniu.
  • d) Filtry:
   Oszczędne używanie filtrów artystycznych na zdjęciach.
  • e) Kompozycja i kadrowanie:
   - Dobrze widoczne oddzielenie kolorów obiektu i kolorów tła;
   - Fotografowany obiekt powinien być dobrze oświetlony w celu wyeliminowania cieni.

top

Jakie są zasady ogólne opisywania zdjęć, grafik, klipów słowami kluczowymi oraz metadanymi?

Jeżeli chcesz, żeby to właśnie Twoje zdjęcie, grafika lub klip zostały wybrane przez klienta, należy starannie opisać fotografię (grafikę, klip) słowami kluczowymi oraz metadanymi.
Zasady ogólne
 • a) Słowa kluczowe mogą składać się z jednego lub więcej wyrazów np. "samochód"; "samochód dostawczy". Słowa kluczowe powinny być oddzielone przecinkiem. Słowa kluczowe nie powinny zawierać średników, przecinków, pytajników oraz znaków specjalnych (wyjątkiem są znaki specjalne będące częścią treści np. &). Wielowyrazowe słowa kluczowe powinny odpowiadać faktycznie używanym konstrukcjom językowym np. "strój kąpielowy". Nie należy tworzyć wielowyrazowych słów kluczowych poprzez włączenie dodatkowych określeń obiektu do słowa kluczowego, np. "czerwony strój kąpielowy" – takiej sytuacji należy użyć do opisu zdjęcia dwóch słów kluczowych: "strój kąpielowy"; "czerwony".
 • b) Należy opisywać od ogółu do szczegółu, próbując tworzyć ciągi słów rozpoczynające się od pojęć o dużym stopniu ogólności, a kończące się na pojęciach określających szczegóły np.
  • - zdjęcie przestawiające niedźwiedzia polarnego powinno być opisane następującymi słowami kluczowymi: fauna; zwierzę; ssak; niedźwiedź; niedźwiedź polarny
  • - zdjęcie przedstawiające lokalizację geograficzną (Katedra na Wawelu) powinno być opisane następującymi słowami kluczowymi: Europa; Polska: województwo mazowieckie; Kraków; Wawel; Katedra na Wawelu

  Zasada ta powoduje, że dane zdjęcie pojawia się zarówno w ogólnych, jak i specyficznych wynikach wyszukiwania, co zwiększa szanse sprzedaży.

 • c) Homonimy powinny być oznaczone wyjaśnieniami podanymi w nawiasach ostrokątnych np. zamek ‹budowla›; zamek ‹element drzwi›. Umożliwia to odpowiednie zaklasyfikowanie słowa kluczowego i właściwe wyświetlanie zdjęcia w wynikach wyszukiwania, przy wyborze danej opcji przez użytkownika wyszukiwarki. Częstymi homonimami są określenia potraw np. ryba ‹zwierze› lub ryba ‹danie›.
 • d) Należy zachować spójność opisów dla wszystkich opisywanych zdjęć, grafik lub klipów np. określając wiek sportretowanych osób należy zawsze stosować raz wybrane przedziały np. 20-25 lat; 25-30 lat itp. zamiast np. 21-24 lata przy wybranych zdjęciach.
 • e) W opisie każdego zdjęcia (grafiki, klipu video) powinny znaleźć się słowa kluczowe:
  • - opisujące osoby, przedmioty, obiekty lub wzory widoczne na zdjęciu np. stół, chmura, człowiek, jabłko, las itp. Nie należy opisywać obiektów niewidocznych lub bardzo małych i nie będących w centrum uwagi jak również, w zależności od przedstawianej treści.
  • - opisujące przedstawiane wydarzenia, sytuacje np. wesele, parada, mecz, spotkanie, wypadek, klasówka itp. lub/oraz wykonywane czynności np. sprzątanie, gotowanie, prasowanie itp.
  • - będące pojęciami abstrakcyjnymi opisującymi wrażenia, nastroje, odczucia czy emocje jakie treść danego zdjęcia może potencjalnie wywołać, np. radość, smutek, gniew, zadowolenie itp.
  • - będące pojęciami abstrakcyjnymi opisującymi skojarzenia, koncepcje np. "czas" w przypadku zdjęcia przedstawiającego zegarek lub "pustka" w przypadku zdjęcia przedstawiającego pustynię itp.
 • f) Optymalną ilością słów kluczowych dopisanych do danego zdjęcia (grafiki, klipu), według zasad opisanych w niniejszym dokumencie (bez odmian słów) jest zazwyczaj 20-30, w zależności od treści zdjęcia. Minimalna ilość słów kluczowych wynosi 5. W przypadku zdjęć zawierających wiele szczegółów może zaistnieć konieczności wprowadzenia nawet 40-50 słów (większe ilości nie są zazwyczaj potrzebne). Nie należy przypisywać do zdjęcia zbyt wielu słów kluczowych, w szczególności takich, które nie opisują precyzyjnie zdjęcia, lub nie odnoszą się bezpośrednio do jego treści. Precyzyjne określenie treści zdjęcia zwiększa szanse jego sprzedaży.

top

Jakie są podstawowe kategorie pojęciowe do opisywania fotografii (grafik, klipów) słowami kluczowymi oraz metadanymi?

Podstawowe kategorie pojęciowe
 • a) Ogólny charakter fotografii, np. "zdjęcie studyjne", "zdjęcie krajobrazowe", "zdjęcie plenerowe" "fotografia satelitarna" "makrofotografia"; "mikrofotografia", "zdjęcie reporterskie", "zdjęcie dzieł sztuki" , "fotomontaż" "martwa natura" "akt" itp.
 • b) Określenie kolorystyki zdjęcia.
  Podstawowe klasyfikacje (kolor, B/W, mono) są zamieszczane w metadanych. Słowa kluczowe powinny natomiast opisywać kolory dominujące na zdjęciu, kolory tła, kolory wyróżniające się lub akcenty kolorystyczne będące w centrum uwagi, jeśli takowe występują np. czerwony, niebieski itp.
 • c) Określenie tonalności zdjęcia.
  Podstawowe klasyfikacje (jasne tony, ciemne tony, ekstremalna rozpiętość, są zamieszczane w metadanych). Słowa kluczowe powinny natomiast opisywać ogólne wrażenia np. jasny, ciemny, mroczny, niski kontrast, duży kontrast itp.
 • d) Opisywanie osób. Należy uwzględnić następujące określenia
  • a. określenie płci: mężczyzna – kobieta
  • b. określenie ogólne wieku, np.: niemowlę, dziecko, nastolatek, młoda kobieta, senior itp.
  • c. określenia ogólne kategorii wiekowej według następujących słów kluczowych: niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły, senior
  • d. określenia specyficzne kategorii wiekowej według następujących przedziałów: 0-6 miesięcy; 6-12 miesięcy; 1-3 lat; 3-5 lat; 5-10 lat; 10-15 lat; 15-19 lat; 20-30 lat; 30-40 lat; 40-50 lat; 50-60 lat; 60-70 lat; 70-80 lat; ponad 80 lat
  • e. określenie pochodzenia etnicznego / koloru skóry: np. uroda kaukaska, uroda latynoamerykańska, uroda afro-amerykańska, uroda azjatycka, uroda hinduska itp.
  • f. określenie ilości osób na zdjęciu według następujących słów kluczowych:
   brak osób; 1 osoba; 2 osoby; 3 osoby; 4 osoby; 5 osób, grupa ludzi, tłum ludzi
  • g. określenie pozycji ciała np. stojący, leżący, oparty, siedzący
  • h. określenie kierunku w którym patrzy model np. "spojrzenie w obiektyw", "spojrzenie w górę", "spojrzenie w dół" itp
  • i. w przypadku portretów, oprócz słowa "portret" należy użyć następujących słów kluczowych: "pełne ujęcie" (w przypadku zdjęcia całej sylwetki), "ujęcie trzyczwarte" (do kolan), "ujęcie do połowy" (do pasa); "popiersie" (głowa i ramiona); "ujęcie z profilu" (głowa i ramiona z boku),
 • e) Określenie zawodu.
  Należy zwracać uwagę na rodzaj męski i żeński, np. w przypadku osoby wykonującej zawód fryzjerski należy użyć słowa "fryzjer" gdy przedstawiany jest mężczyzna lub słowa "fryzjerka" gdy przedstawiana jest kobieta. W przypadku nazw zawodów pisanych identycznie w odniesieniu do kobiet i mężczyzn np. pediatra, należy dodać wyjaśnienia w nawiasach kwadratowych np. pediatra ‹kobieta› lub pediatra ‹mężczyzna›

 • f) Określenie lokalizacji
  • a. wewnątrz; na zewnątrz
  • b. określenie lokalizacji geograficznej: kontynent – kraj – jednostka administracyjna – miasto/miejscowość – dzielnica (jeśli jest istotna) – określenie obiektu (np. nazwa budynku)
  • c. określenie nietypowej lokalizacji (jeśli jest to istotne) np. na dachu, w piwnicy, centrum, przedmieścia itp
 • g) Nazwy geograficzne
  • a. stosowany powinien być wyłącznie alfabet łaciński, konwersję z innych alfabetów należy przeprowadzać na zasadzie transliteracji
  • b. stosowane powinny być:
   - nazwa oryginalna (w języku obowiązującym na obszarze, na którym znajduje się dany obiekt wraz ze znakami diakrytycznymi danego języka) np. "München"
   - spolszczona nazwa oryginalna (tzn. bez znaków diakrytycznych danego języka) np. Munchen
   - nazwa polska (jeśli istnieje) np. Monachium
  • c. należy podawać nazwę historyczną, jeśli jest znana (choć współcześnie nie używana oficjalnie) np. Tajwan – Formoza
  • d. nazwa geograficzna powinna być zawsze uzupełniona informacją o rodzaju obszaru oraz lokalizacji w formacie Nazwa (określenie rodzaju obszaru, kraj) np. Monachium (miasto, Niemcy)
 • h) Nazwiska osób, nazwy własne
  • a. stosowany powinien być wyłącznie alfabet łaciński, konwersję z innych alfabetów należy przeprowadzać na zasadzie transliteracji
  • b. stosowane powinny być:
   - nazwa oryginalna (w języku obowiązującym na obszarze, z którego pochodzi dana osoba lub na którym znajduje się dany obiekt wraz ze znakami diakrytycznymi danego języka)
   - spolszczona nazwa (nazwisko) oryginalna (tzn. bez znaków diakrytycznych danego języka)
   - nazwa (nazwisko) polska (jeśli istnieje)
 • i) Fauna i flora
  Nazwy gatunków roślin i zwierząt powinny być podawane w języku polskim oraz łacińskim. Jeśli to możliwe, wskazane jest podanie kategorii taksonomicznych wyższego rzędu np. rodzaj , rodzina, rząd.

 • j) Pory dnia, pory roku
  W przypadku zdjęć krajobrazowych lub plenerowych istotne jest określenie czasu wykonania zdjęcia w odniesieniu do:
  • a. pory roku (np. wiosna, lato, jesień, zima, pora deszczowa, pora sucha itp.)
  • b. pora dnia (np. zdjęcie nocne, zdjęcie dzienne, ranek, zmierzch, popołudnie, itp.)
 • k) Użyte techniki fotograficzne
  Istnieje znaczna rozmaitość technik. Określenie użytych technik często pozwala fotoedytorom odnaleźć interesujący ich materiał. Przykładowe określenia technik fotograficznych:
  • a. obiektyw, np.: "ujęcie szerokokątne"; "rybie oko"; "makro" "ujęcie zoom" "ujęcie z pochylonym obiektywem" ("tilt"), itp.
  • b. sposób oświetlenia: "światło górne"; "światło dolne"; "ujęcie pod światło" itp.
  • c. czas ekspozycji: "długi czas naświetlania"; "krótki czas naświetlania".
  • d. zastosowane filtry: np. "filtr podczerwieni"; "filtr połówkowy" itp.
  • e. sposób kompozycji np. "detal" "szeroki plan" "linia horyzontu" "kompozycja klasyczna" "kompozycja niestandardowa" itp.
  • f. Tło: np. "jednolite tło" jeśli tło jest w jedym kolorze (kolor tła powinien być odrębnym słowem kluczowym); Jeżeli obiekt na zdjęciu można łatwo usunąć z tła należy dodać słowo kluczowe "szparowanie".

top

Jakich form gramatycznych słów kluczowych należy używać?

Formy gramatyczne słów kluczowych
 • a) Rzeczowników nie należy odmieniać przez przypadki ani liczby; należy zawsze podawać mianownik liczby pojedynczej.
 • b) Czasowniki należy stosować wyłącznie jako bezokoliczniki.
 • c) Przymiotników nie należy odmieniać przez przypadki ani liczby, należy zawsze podawać podstawową formę rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej.
 • d) Liczebników porządkowych nie należy odmieniać przez przypadki ani liczby; należy zawsze podawać podstawową formę rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej.
 • e) Liczebniki główne należy wpisywać w formie słownej.
 • f) Do każdego pojęcia należy wyszukać jak najwięcej synonimów.
 • g) Jeśli dopuszczalna jest dwojaka pisownia danego słowa kluczowego (np. lata osiemdziesiąte, lata 80-te) należy do danego pojęcia dopisać obydwie formy.
 • h) Imiona należy podać w brzmieniu polskim, z wyjątkiem tych, które mogą nie mieć polskich odpowiedników (te należy pozostawić w wersji oryginalnej).
 • i) skróty - należy stosować zarówno pełne nazwy jak i powszechnie przyjęte skróty np. "kilogram" oraz "kg", "USA" oraz "Stany Zjednoczone".

top

W jaki sposób należy dostarczyć Metadane?

Metadane
Metadane należy dostarczyć w odrębnym pliku (np. arkusz kalkulacyjny Excel, Open Office, .csv). Metadane powinny zawierać następujące informacje dla każdego zdjęcia, zakodowane w sposób podany poniżej:

Nazwa pola

Opis danych

Opcje do wyboru

Przykład

Numer utworu numer zdjęcia nadany przez autora czyli nazwa uploadowanego pliku Nazwa definiowana przez autora DCS12335.jpg
Tytuł zdjęcia krótki tytuł zdjęcia opisujący co się na nim znajduje
Nazwa definiowana przez autora Dzieci na plaży
Numer sesji Numer sesji nadawany przez autora (oznaczenie zdjęć z tej samej sesji tym samym numerem spowoduje, że użytkownicy wyszukiwarki będą je mogli łatwo odnaleźć inne zdjęcia z tej samej sesji) Numer definiowany przez autora w formacie 5 cyfr 55673
Data utworzenia Data wykonania zdjęcia Data definiowana przez autora w formacie rrrr-mm-dd 2010-06-20
Format Orientacja zdjęcia
1 - poziom
2 - pion
3 - kwadrat
4 - panorama
1
Rodzaj Rodzaj utworu
1 - fotografia
2 - grafika
3 - film
4 - czcionka
1
Kąt ujęcia Sposób ujęcia fotografowanego obiektu
1 - zbliżenie
2 - z góry
3 - poziome
4 - z dołu
5 - z lotu ptaka
6 - z kosmosu
2
Portret Rodzaj portretu
1 – portret (popiersie)
2 - portret 1/2
3 - portret 3/4
4 - cała postać
2
Kolor Określenie podstawowej kolorystyki zdjęcia
1 - kolorowe
2 - czarno-białe
3 - monochromatyczne
1
Tonalność Określenie tonalności zdjęcia (na większości zdjęć przeważają średnie tony (03).
1 - low key
2 - high key
3 - medium
4 - extreme
3
Kategoria tematyczna Należy zaklasyfikować zdjęcie do JEDNEJ kategorii tematycznej spośród podanych obok (niektóre zdjęcia mogą zaliczać się do wielu kategorii ale pomimo to należy wybrać jedną, najbardziej oddającą charakter zdjęcia
1 - Abstrakcje
2 - Architektura
3 - Biznes
4 - Edukacja
5 - Koncepcje
6 - Krajobrazy
7 - Ludzie
8 - Mapy
9 - Medycyna
10 - Moda
11 - Podróże
12 - Przedmioty
13 - Przemysł
14 - Przyroda
15 - Rekreacja
16 - Rolnictwo
17 - Rozrywka
18 - Sport
19 - Styl życia
20 - Środowisko
21 - Technologie
22 - Tekstury
23 - Transport
24 - Uroda
25 - Zwierzęta
26 - Żywność
27 - Inne
3
Przeznaczenie Zdjęcia kreatywne są oferowane dla celów reklamowych (muszą mieć model i property release)) Zdjęcia redakcyjne nie muszą mieć model i property release lecz powinny być reporterskie, tzn. przedstawiać faktycznie sytuacje czy wydarzenia
1 - kreatywne
2 - redakcyjne
3 - obydwa
1
Model release Informacja czy dla danego zdjęcia istnieje model release (skany tych dokumentów muszą zostać dostarczone Wartość tak powinna być wybrana wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją model releases dla wszystkich prezentowanych na zdjęciu osób
1 - tak
2 - brak danych
3 - nie dotyczy
1
Property release Informacja czy dla danego zdjęcia istnieje property release (skany tych dokumentów muszą zostać dostarczone). Wartość tak powinna być wybrana wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją property releases dla wszystkich prezentowanych na zdjęciu obiektów
1 - tak
2 - brak danych
3 - nie dotyczy
1
Kody osób Numer modela nadawany przez autora (oznaczenie danego modela tym samym numerem spowoduje, że użytkownicy wyszukiwarki będą je mogli łatwo odnaleźć inne prezentujące tego samego modela). Należy przypisać do danego modela 6-cyfrowy numer, a następnie numer ten dopisać do każdego zdjęcia na którym ten model jest przedstawiany Numer definiowany przez autora w formacie 6 cyfr (kody oddzielone spacją) 505033 505032
Restrykcje Znane autorowi ograniczenia dotyczące wykorzystania zdjęcia Tekst wpisywany przez autora Nie można licencjonować firmom tytoniowym
Opis Opis fotografii. 2-3 zdaniowy tekst zwięźle opisujący treść fotografii. Informacja wykorzystywana w przypadku zdjęć reporterskich (redakcyjnych) Tekst wpisywany przez autora W 1995 roku odbył się w okolicach Olsztyna rajd samochodowy, w którym startowali: x, y, z. Zdjęcie prezentuje zwycięską załogę w składzie x, y
Słowa kluczowe Każde zdjęcie powinno być opisane przynajmniej 5 słowami kluczowymi; optymalna ilość według zasad w niniejszym dokumencie (bez odmian) wynosi 20-30 w zależności od treści zdjęcia Słowa kluczowe powinny być umieszczone w jednym polu (np. w jednej komórce arkusza kalkulacyjnego) oraz powinny być oddzielone przecinkami (bez spacji) Kobieta,20-30 lat,plaża,strój kąpielowy,
opalać się,czytać,opalenizna,niebo,żółty,
niebieski,woda,morze,odpoczynek

top


Proszę czekać...