+48 22 245 38 01
info@photogenica.pl

Bank zdjęć i klipów

Jak pobierać pliki?
Opłacone zamówienia
Widok zamówienia
Pakiety i subskrypcje
Pobrania (P+S)
Lista kredytów
Pobrania za kredyty

Jak pobierać pliki utworów zakupionych pojedynczo?

Pliki dla utworów zakupionych poprzez dodanie do koszyka i znajdujących się w opłaconym zamówieniu można pobrać w menu "Pobieranie - Widok zamówienia". Na stronę tę można przejść klikając link zawarty w mailu potwierdzającym zapłatę za zamówienie, lub klikając na link "wyświetl zamówienie" na stronie "Pobieranie - opłacone zamówienia".
W celu pobrania pliku należy kliknąć bezpośrednio na widoczną prevkę i zapisać plik docelowy na dysku. Pobranie rozpocznie się automatycznie. Niektóre pliki wymagają przygotowania przed pobraniem. Jeśli po wejściu na stronę "Pobieranie - Widok zamówienia" dany plik jest jeszcze w przygotowaniu, jest to sygnalizowane wyszarzoną prevką. Nie trzeba przeładowywać strony, wystarczy poczekać, aż prevka będzie prezentowana w trybie bez wyszarzenia. Zazwyczaj przygotowanie plików dla danego zamówienia nie trwa dłużej niż kilkadziesiąt sekund.
Historia pobrań. Większość plików zawartych w zamówieniu można pobierać ponownie (bez powtórnego uiszczania opłaty licencyjnej) w okresie roku od daty zakupu.

top

Jak pobierać pliki w ramach pakietów pobrań?

Po zakupie pakietu i zalogowaniu na stronie Photogenica, możesz pobierać pliki wprost z wyników wyszukiwania, klikając niebieską strzałkę widoczną po najechaniu myszką na dany obraz. Pobrany zostanie największy plik dostępny w ramach danego pakietu. Pliki mogą też być pobierane z widoku powiększonego utworu (zoom), gdzie można wybrać wielkość pobieranego pliku, a następnie kliknąć niebieski przycisk "Pobierz". Jedynie pliki oznaczone niebieskimi strzałkami w wynikach wyszukiwania są dostępne w ofercie pakietowej. Aby wyszukiwać wyłącznie wśród zdjęć i grafik dostępnych w pakietach, wystarczy przejść do zakładki "Dostępne w pakietach i subskrypcji" w wynikach wyszukiwania.
Jeśli posiadasz więcej niż jeden pakiet na swoim koncie, system poprosi Cię o wskazanie pakietu, w ramach którego nastąpi dane pobranie.
Historia pobrań. Pliki pobrane w ramach pakietów mogą być ponownie pobierane (bez powtórnego pomniejszenia stanu pobrań) w okresie ważności pakietu (to jest w okresie jednego roku od daty zakupu) poprzez menu "Pobieranie - Pobrania w pakiecie". W przypadku posiadania więcej niż jednego pakietu na koncie, właściwy pakiet odnaleźć można w menu "Pobieranie - Lista pakietów i subskrypcji".

top

Jak pobierać pliki w ofercie za kredyty?

Po zakupie kredytów i zalogowaniu na stronie Photogenica, możesz pobierać pliki wprost z wyników wyszukiwania, klikając zieloną strzałkę widoczną po najechaniu myszką na dany obraz. Kliknięcie na strzałkę wyświetli widok powiększonego utworu (zoom), gdzie można wybrać wielkość żądanego pliku i kliknąć zielony przycisk "Pobierz" rozpoczynający pobieranie. Jedynie pliki oznaczone zielonymi strzałkami w wynikach wyszukiwania są dostępne w ofercie pakietowej. Aby wyszukiwać wyłącznie wśród zdjęć i grafik dostępnych za kredyty, wystarczy przejść do zakładki "Dostępne za kredyty" w wynikach wyszukiwania.
UWAGA!
Pliki pobrane za kredyty mogą być ponownie pobrane (bez powtórnego pomniejszenia stanu kredytów) w ramach tego samego limitu kredytów. Jednakże pobranie innego pliku (nawet dla tego samego utworu), zmniejsza stan dostępnych kredytów.
Pliki mogą być pobierane jedynie w okresie ważności kredytów, to jest w okresie jednego roku od daty zakupu kredytów lub do momentu całkowitego wyczerpania limitu kredytów.

top

Jak pobierać pliki w ofercie subskrypcyjnej?

Po zakupie subskrypcji i zalogowaniu na stronie Photogenica, możesz pobierać pliki wprost z wyników wyszukiwania, klikając niebieską strzałkę widoczną po najechaniu myszką na dany obraz. Pobrany zostanie największy plik dostępny w ramach danej subskrypcji. Pliki mogą też być pobierane z widoku powiększonego utworu (zoom), gdzie można wybrać wielkość pobieranego pliku, a następnie kliknąć niebieski przycisk "Pobierz". Jedynie pliki oznaczone niebieskimi strzałkami w wynikach wyszukiwania są dostępne w ofercie subskrypcyjnej. Aby wyszukiwać wyłącznie wśród zdjęć i grafik dostępnych w subskrypcji, wystarczy przejść do zakładki "Dostępne w pakietach i subskrypcji" w wynikach wyszukiwania.
Jeśli posiadasz więcej niż jeden pakiet lub subskrypcję na swoim koncie, system poprosi Cię o wskazanie pakietu/subskrypcji, w ramach których nastąpi dane pobranie.
Historia pobrań. Pliki pobrane w ramach subskrypcji mogą być ponownie pobierane (bez powtórnego pomniejszenia stanu pobrań) w okresie ważności subskrypcji poprzez menu "Pobieranie - Pobrania w pakiecie". W przypadku posiadania więcej niż jednej subskrypcji na koncie, właściwą subskrypcję odnaleźć można w menu "Pobieranie - Lista pakietów i subskrypcji".

top

top

Informacje o działaniu serwisu Photogenica

top

© Bank zdjęć Photogenica (Photogenica Sp. z o.o.)
Proszę czekać...